Back to top

商品介紹

適合每個人的健康好水

金奇水是由獨家技術產出小分子水、讓小分子水的Herz數不會隨時間而還原為大分子;容易被人體吸收、促進新陳代謝、幫助體內環保、維持身體健康。維持好水本來自然純淨的好口感。
 • 小分子團水500ml

  1瓶裝
  NTD 50 / HK 14 / RMB 11
 • 小分子團水350ml

  24瓶裝/箱
  NTD 750 / HK 220 / RMB 170
 • 小分子團水500ml

  24瓶裝
  NTD 1,100 / HK 310 / RMB 240
 • 小分子團水6L

  2桶裝
  NTD 1,100 / HK 310 / RMB 240
 • 小分子團水350ml

  1瓶裝
  NTD 35 / HK 10 / RMB 8
 • 小分子團水6L

  1桶裝
  NTD 600 / HK 170 / RMB 130
 • 小分子團水10L

  1桶裝
  NTD 1,000 / HK 280 / RMB 220